Home

Uit de notulen van een Haags bankiershuis in 1952:

“Met het oog op de concurrentie van het grootbankbedrijf zal onze firma zich voornamelijk dienen te bepalen tot een werkzaamheid, waarbij met kans op succes de concurrenten kunnen worden overtroefd. Werkzaamheden, die door het kantoor als dat van ons, nauwgezetter, vlugger, gemoedelijker, ook wel als een soort vriendendienst kunnen worden verricht voor een clientèle die door meer persoonlijk contact zich met het kantoor verbonden voelt.”

Is er iets veranderd?